Installationsföreläsning Ander Visiting Professor in Geomedia, Stijn Reijnders