Inspirationsseminarium om rum och metodik för aktivt lärande