Höstkonferens: ett politiskt system i förändring - mot ökad instabilitet