Google talk - Från forskare på Kau till forskare på Google

Vad händer egentligen på Google och hur är det att vara forskare där? Det kommer Julio Angulo berätta mer om när han besöker Karlstads universitet den 13 januari för ett Google talk. Julio har tidigare forskat här vid universitetet men forskar idag om användare hos Google. 

Om: Från en forskarkarriär på Karlstads universitet till forskare om användare hos Google.
När: 13 januari, klockan 13-14.
Var: Karlstads universitet, sal 1B 364 (Fröding)

Alla studenter vid universitet är välkomna. Antalet platser är dock begränsat så för att vara säker på att få en plats registrerar du dig här snarast möjligt!

Föreläsningen hålls på engelska.

För mer information kontakta Maria Wahl på 054-700 1018 eller maria.wahl@kau.se.