Forum för våldsstudier och våldsprevention bjuder in till årets forskarseminarium