Forskning kring utbildning av särskilt begåvade elever i nordisk kontext - forskning kring utveckling av talang inom högre utbildning, skola och sammanhang utanför skolan.