Docentföreläsning i medicinsk vetenskap: Biologiska markörer