Docentföreläsning i Fysik, Maskin- och materialteknik