Det goda arbetet, 7.5 hp - sista anmälningsdag 14 september