Det digitala Värmland – hur kan det se ut? Workshop II.