Barn i familjer där en förälder lider av psykisk ohälsa eller livshotande sjukdom – forskning och praktik