Att utveckla metoder för processorienterad verksamhetsutveckling (PoP-del) - sista anmälningsdag 15 september