Att leva nyfiken - Ett performativt föredrag om konst som samhällsomstörtande kärleksförklaring