Anderseminariet: Politiken, journalistiken och kampen om väljarna