Två nya enhetschefer till avdelningen för utbildningsstöd