Maria Ottosson, internatonell samordnare vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap