Malin Åhs, kommunikatör, kommunikationsavdelningen