Hej Per Thorén, ämneslärare inom historia, svenska och teater på gymnasiet...