Medarbetare

Sökresultat

9 resultat hittades

Pernille K Andersson Universitetslektor
Charlotte Bäccman Universitetslektor
Margareta Friman Professor, prorektor
Per Kristensson Professor, ledamot, föreståndare
Katrin Lättman Doktorand, projektassistent, forskning
Lars E Olsson Forskare, associate professor, professor, ämnesföreträdare för psykologi
Tobias Otterbring Projektassistent, gästforskare
Jessica Westman Doktorand academic, doktor
Erik Wästlund Universitetslektor, docent