Vision och strategiska mål beslutade för Karlstads universitet

 2018-10-02