Seminar med Lars-Olof Johansson, docent i psykologi