Nyheter

 • 2019-04-23

  Hallå där Helén Williams och Fredrik Wikström, forskare i miljö- och energisystem vid CTF

  Under påskhelgen kunde man läsa om er forskning i Dagens nyheter. Vad handlade artikeln om?

  - Artikeln fokuserade på Arlas nya yoghurtförpackning som rört upp många känslor hos miljömedvetna konsumenter då den både har högre klimatpåverkan, i och med materialet, och upplevs som svårare att tömma jämfört med den tidigare ”tegelstens”-förpackningen. Vi lyfte även fram plus och minus hos många andra förpackningar i artikeln.

 • 2019-04-17

  Ny bok förklarar tjänsteinnovation

  Tjänsteinnovation har länge intresserat forskare och praktiker, men kan ofta uppfattas som svårt att förstå och konkretisera. I den nya boken ”Service Innovation for Sustainable Business: Stimulating, Realizing and Capturing the value from service innovation” reder forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ut begreppet och delar med sig av flera års forskning inom området.

  I den nya boken förklarar forskarna vad tjänsteinnovation är, hur det kan stimuleras och realiseras och hur värde kan skapas. Redaktörer är Per Kristensson, professor i psykologi, och Peter Magnusson och Lars Witell, båda professorer i företagsekonomi.

  Ett samverkansprojekt
  Boken baseras på forskningsresultat som genererats inom CTF:s forskningsprofil "Tjänsteinnovation för hållbara affärer” som syftar till att förstå och kartlägga tjänsteinnovationers beståndsdelar och hur tjänsteinnovationer kommer in och förändrar branscher i grunden.

 • 2019-04-16

  Forskare och praktiker på erfarenhetsutbyte i Cambridge

  Framtidens digitala tjänster och plattformar stod i fokus när CTF och Cambridge Service Alliance bjöd in till seminarium på Cambridge universitet i England. Forskare och partnerföretag knutna till forskargrupperna presenterade aktuella projekt och framtida utmaningar. Ett lyckat event där akademi och praktik fick mötas, byta erfarenheter och insikter.

  Mohamed Zaki, vice föreståndare vid Cambridge Service Alliance, och Bo Edvardsson, professor och grundare av CTF, inledde med att presentera respektive verksamheter som båda bedriver forskning, med fokus på tjänster, och slog ett slag för samverkan mellan olika kompetenser. En viktig faktor i arbetet med att möta utmaningar kopplade till exempelvis klimat, globalisering, ökad befolkning, snabbväxande städer och digitalisering.

 • 2019-04-15

  Best reviewer award till Lars E Olsson

  Stort grattis Lars E. Olsson, docent i psykologi vid CTF, för utmärkelsen CIM Best Reviewer Award 2018!

  - Tackar! Att granska vetenskapliga artiklar innan de publiceras och offentliggörs i vetenskapliga tidskrifter är en viktig del av vårt arbete. Det är alltid kul att få uppskattning och ett kvitto på ett väl utfört arbete, säger Lars E. Olsson.

 • 2019-04-15

  Forskning om hybrida organisationer med fokus på Friskis & Svettis i ny bok

  I en ny bok om hybrida organisationer har forskaren Anna Fyrberg Yngfalk skrivit ett kapitel om Friskis & Svettis, ett nutida exempel på en framgångsrik hybrid organisation. Kapitlet handlar om hur föreningen arbetar med att skapa legitimitet både på träningsmarknaden och inom den ideella sektorn.

  Det finns många olika former av hybrida organisationer som bland annat kan kännetecknas av att de innehåller skilda formella former, till exempel en förening som äger ett aktiebolag. Det kan också handla om en organisation som arbetar med skilda uppdrag och som styrs av olika institutionella logiker, exempelvis genom att finansieras från olika sektorer som privat och offentlig eller marknad och medlemmar.

 • 2019-04-09

  Transportforskning presenterades på internationell konferens

  Den 28-29 mars deltog forskarna Katrin Lättman och Margareta Friman i BEST Annual Seminar 2019 i Helsingfors, Finland, för att presentera aktuell forskning om äldres resvanor. Gruppen äldre, över 65 år, är allt mer friskare och mobilare och mer kunskap behövs för att kunna påverka denna grupp till ett mer hållbart resande och kunna utveckla attraktiva transportalternativ till den egna bilen.

  Forskarna samarbetar med det europeiska nätverket BEST, Benchmarking in European Service of Public Transport, kring forskning om kollektivtrafikresor och upplevd livskvalitet inom fem av nätverkets medlemsstäder.

  - Vi var inbjudna för att presentera resultat från vårt projekt ”Potential för energieffektivt resande i en åldrande befolkning” där vi studerar vilka faktorer som kan påverka hur äldre upplever resande, tillgänglighet och välbefinnande, säger Katrin Lättman som tillsammans med Margareta Friman och Lars E. Olsson bedriver studien.

@CTFse

Read our latest CTF Newsletter: https://t.co/V5E6qZrWPJ #ctfse #kau #research #newsletter https://t.co/yMxXLyurr7