Nyheter

 • 2018-02-16

  Forum Värmland - en mötesplats för tvärvetenskap inom hälso- och sjukvårdsområdet

  Forum Värmland gick av stalpeln på Alla hjärtans-dag den 14 februari. Det gavs en möjlighet att ta del av forskningen som bedrivs inom hälso- och sjukvårdsområdet i Värmland och är samtidigt en viktig mötesplats för alla forskare och forskningsintresserade från såväl universitetet och landstinget, som Värmlands kommuner och privata vårdgivare.

  Det är en mötesplats som ger möjlighet att skapa tvärprofessionella och tvärvetenskapliga nätverk, det är då de viktiga frågorna identifieras och samarbeten kan initieras för forskning och utveckling av vården.

 • 2018-02-16

  Forum Värmland - en mötesplats för tvärvetenskap inom hälso- och sjukvårdsområdet

  Forum Värmland gick av stalpeln på Alla hjärtans-dag den 14 februari. Det gavs en möjlighet att ta del av forskningen som bedrivs inom hälso- och sjukvårdsområdet i Värmland och är samtidigt en viktig mötesplats för alla forskare och forskningsintresserade från såväl universitetet och landstinget, som Värmlands kommuner och privata vårdgivare.

  Det är en mötesplats som ger möjlighet att skapa tvärprofessionella och tvärvetenskapliga nätverk, det är då de viktiga frågorna identifieras och samarbeten kan initieras för forskning och utveckling av vården.

 • 2018-02-16

  Lärare på Ingesund grammisvinnare

  Jon Dahlkvist, kammarmusik- och altfiollärare på Musikhögskolan Ingesund, har tillsammans med sin stråkkvartett Dahlkvistkvartetten vunnit en Grammis för "Årets klassiska".

  Skivan innehåller musik av Andrea Tarrodi, och har fått flera fina recensioner av stora tidskrifter i Sverige och utomlands.

 • 2018-02-16

  Lärare på Ingesund grammisvinnare

  Jon Dahlkvist, kammarmusik- och altfiollärare på Musikhögskolan Ingesund, har tillsammans med sin stråkkvartett Dahlkvistkvartetten vunnit en Grammis för "Årets klassiska".

  Skivan innehåller musik av Andrea Tarrodi, och har fått flera fina recensioner av stora tidskrifter i Sverige och utomlands.

 • 2018-02-12

  Det nya Mentorprogrammet startade med 22 förväntansfulla par

  Den 7 februari startade det nya Mentorsprogrammet vid Karlstads universitet med 22 förväntansfulla mentor- och adeptpar. De träffades för ett första gemensamt informationsmöte och för att planera för ett års lång relation - som förhoppningsvis leder till mycket kunskapsutbyte och nyttiga erfarenheter.

  Att delta i mentorprogrammet är ett sätt för en student att få en direkt koppling mellan sina studier och karriärval. Detta genom att studenten kommer i kontakt med en mentor i arbetslivet. Mentorns uppgift är att stödja sin adept i att hitta svar på frågor och i att göra val som leder vidare till karriärutveckling. 

 • 2018-02-12

  Det nya Mentorprogrammet startade med 22 förväntansfulla par

  Den 7 februari startade det nya Mentorsprogrammet vid Karlstads universitet med 22 förväntansfulla mentor- och adeptpar. De träffades för ett första gemensamt informationsmöte och för att planera för ett års lång relation - som förhoppningsvis leder till mycket kunskapsutbyte och nyttiga erfarenheter.

  Att delta i mentorprogrammet är ett sätt för en student att få en direkt koppling mellan sina studier och karriärval. Detta genom att studenten kommer i kontakt med en mentor i arbetslivet. Mentorns uppgift är att stödja sin adept i att hitta svar på frågor och i att göra val som leder vidare till karriärutveckling.