Nyheter

 • 2020-06-03

  Vilken påverkan har Coronapandemin på äldres resande?

  Hur reser äldre före, under och efter Coronapandemin och vad har det för konsekvenser för energieffektivt och hållbart resande? Det ska forskare undersöka i ett pågående projekt vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, som nu får ytterligare medel från Energimyndigheten. Projektet genomförs i samverkan med aktörer i de nordiska länderna och avslutas under 2022.

  Forskningsprojektet ”Potential för energieffektivt resande i en åldrande befolkning” får nu ytterligare närmare 1,4 miljoner kronor från Energimyndigheten, samt ett års förlängning, för att studera hur den rådande Coronapandemin påverkar resandet bland äldre.

 • 2020-05-29

  Universitetet ges möjlighet att öppna för utbildning på campus igen

  Folkhälsomyndigheten och regeringen meddelade idag 29 maj att universiteten tillåts undervisa på campus från 15 juni 2020. Det innebär att sommarkurser och framför allt höstens undervisning i största möjliga mån kan bedrivas på plats på campus igen, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet följde regeringens pressträff och är glad över beskedet.

  – Det känns jättebra att vi kan öppna igen för utbildning och examination på campus under sommaren men naturligtvis med de begränsningar som Folkhälsomyndigheten anger. Störst betydelse har det förstås för dem som ska påbörja eller fortsätta sina studier i höst, säger rektor Johan Sterte. Jag är glad över att kunna hälsa alla studenter, nuvarande och nya, välkomna tillbaka i sommar och i höst!

 • 2020-05-28

  Innovation- och designingenjörernas examensutställning

  Nu i slutet av maj har högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design sin årliga utställning av examensarbeten. I år är, på grund av den pågående pandemin, utställningen digital istället för på plats på Karlstads universitet.

  - Det är mycket roligt att följa studenternas designprocesser, som leder fram till bra lösningar och produkter, säger Monica Jakobsson, universitetsadjunkt i maskin- och materialteknik på Karlstads universitet. De som ser presentationerna av examensarbetena kommer säkert att bli överraskade av spridningen över olika områden, där studenterna tagit sig an projekt med sin välutvecklade designmetodik.

 • 2020-05-27

  Utbildningsutvärdering inom kluster 8 klar

  Slutrapport för utvärdering av examen på kandidat-, magister- och masternivå inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, rehabiliteringsvetenskap, riskhantering samt risk- och miljöstudier är klar. Resultaten från utvärderingen kommer nu tas om hand för fortsatt kvalitetsutveckling av utbildningarna inom området.

  Karlstads universitets utbildning inom huvudområdena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, riskhantering och risk- och miljöstudier karakteriseras nästan genomgående som utbildningar med hög måluppfyllelse, i vissa fall mycket hög visar slutrapporten. Studenterna verkar överlag nöjda med utbildningen, och framhåller den nära kopplingen till lärarna och möjligheten att ge återkoppling till dem. Begrepp som ”invärdering” och ”konstruktiv länkning” ger också signaler om nytänkande i undervisningen.

 • 2020-05-27

  Ny studie om coronakrisens påverkan på musikbranschen

  Det har knappast undgått någon att även musik- och eventbranschen har påverkats kraftigt av coronakrisen. Just nu genomför forskningsprojektet Music Ecosystems Inner Scandinavia, MECO, en enkätundersökning om hur förutsättningarna har förändrats för verksamma i branschen och vad som krävs för att hantera situationen.

  Listan på inställda evenemang har blivit lång under vintern och våren, och än ser det inte ut att lätta för musik- och eventbranschen. Vad det här har för konsekvenser för enskilda aktörer, men även branschen i stort, är nu föremål för en studie inom ramen för forskningsprojektet som drivs av Karlstads universitet.

  MECO, söker nu respondenter från hela Sverige till en enkätstudie om konsekvenserna av coronakrisen.

 • 2020-05-27

  Observation och återkoppling – en resurs för skolutveckling

  ”Lärares observation av, och återkoppling till, varandra är en av de allra viktigaste men också mest outnyttjade resurserna för skolutveckling.” Det säger Michael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete och projektledare för forsknings- och utvecklingsprojektet LISA-PLOT.

  Forsknings- och utvecklingsprojektet LISA-PLOT, Linking Instruction and Student Achievement – Professional Learning Observations of Teaching, är ett samarbete mellan skolhuvudmännen i Värmlandsregionen och Karlstads universitet. Projektet syfte är att pröva modeller för samverkan och samtidigt stötta lärare i att utveckla sin undervisning. Fokus ligger på utveckling av skolans läsundervisning.

@KAU

Vilken påverkan har Coronapandemin på äldres resande? https://t.co/doYf2xKcPB