Nyheter

 • 2018-05-22

  Uppskattat firande av tioåring med fokus på klimatrelaterad riskforskning

  I juni 2008 invigdes CCS, Centrum för klimat och säkerhet, ett kunskapscentrum vid Karlstads universitet. Centrumet har sedan dess bidragit till samhällets hantering av klimatrelaterade risker genom samverkan med en bred målgrupp och ett tvärvetenskapligt angreppssätt.

  Jubileumsdag
  I år fyller de tio år och firandet började med en jubileumsdag den 17 maj i Pedagogisk verkstad tillsammans med de samarbetspartners som CCS haft genom åren.

  Dagen började med lunchmingel och en utställning med foton och uppvisning av CCS pedagogiska verktyg. Underhållarna Tor och David bjöd på underfundiga visor och underhöll publiken hela eftermiddagen mellan presentationer och tal. Eftermiddagen avslutades med fika och mingel och alla besökare fick den nya historiska skriften om CCS som beskriver utvecklingen under de första tio åren.

 • 2018-05-22

  Utvecklingsprojekt för ny master i industriell ekonomi

  Nu utvecklas en ny utbildning på masternivå i industriell ekonomi med bas i forskningen inom CTF, Centrum för tjänsteforskning. Det nya masterprogrammet utvecklas i nära samarbete med industrin och planerad start är hösten 2020.

  Utbildningen utvecklas i ett två-årigt projekt i samarbete mellan CTF och företagsekonomi på Handelshögskolan, med stöd av KK-stiftelsens program Avans. Målet är att både ta fram ett självständigt masterprogram, men även att utveckla kurserna inom civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi. Industriell ekonomi är det civilingenjörsprogram som idag har högst söktryck av civilingenjörsprogrammen vid Karlstads universitet.

 • 2018-05-21

  I valet och kvalet på Anderseminariet

  Vårens upplaga av Anderseminariet tog upp mediernas bevakning av det kommande riksdagsvalet ur olika perspektiv. Hur hittar vi vägen mellan väljarnas behov, politiska strategier och en ständigt pågående turbulens på sociala medier? Eftermiddagen innehöll föredrag med forskare, sociala medieexperter och värmländska mediechefer.

  Större delen av svenska befolkningen rör sig varje dag i sociala medier. Det kan, inte minst i valtider, var svårt att sortera vem som är avsändare, vad som sägs och hur det sägs. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, varnar för att trollattacker på nätet kan komma att försöka påverka valresultatet på olika sätt.

 • 2018-05-18

  Hållbarhetspris till forskare vid Karlstads universitet

  Björn Sjöstrand, doktorand i kemiteknik, tilldelades Valmets Tissue Technology Award 2018, för sin forskning om energieffektiv pappersproduktion. Priset utdelades av H.K.H. Prins Carl Philip vid The Tissue Making Conference i Karlstad.

  - Ett bra exempel på hur näringslivet kan bidra till samhällsutvecklingen, sa Prins Carl Philip vid prisutdelningen. Jag är glad att Valmet belönar utvecklingen av innovativa lösningar för en mer hållbar värld.

 • 2018-05-18

  Avhandling om stötdämpande golv visar på att fallskador minskar med sextio procent

  Fall är den vanligaste orsaken till skada i alla åldrar och utgör ett stort folkhälsoproblem globalt. I början av maj disputerade Johanna Gustavsson, adjunkt på risk- och miljöstudier och forskare på Centrum för personsäkerhet, på avhandlingen ”Effekter av stötdämpande golv”, där hon forskat om effekterna av stötdämpande golv på vårdboende.

  Fallskador bland äldre utgör, förutom stort lidande för de drabbade, också en stor kostnad för samhället, uppskattningsvis tjugofem miljarder kronor per år. För de sköra äldre som bor på särskilt boende är fallskaderisken extra stor och det finns idag inga förebyggande metoder som visat på varaktig minskning av fallskador för denna grupp. Principen att använda stötdämpande material för skademinskning har tidigare använts inom många områden, såsom krockkuddar och cykelhjälmar.

 • 2018-05-17

  Två IT-projekt vid Karlstads universitet får finansiering från Internetstiftelsen

  Två IT-projekt vid Karlstads universitet får finansiering från Internetstiftelsen. Det ena projektet fokuserar på förbättringar av femte generationens mobilnätverk, 5G, och det andra på förbättringar av anonymitetstjänsten Tor.

  Totalt är det fem projekt som beviljas finansiering och får dela på 1,4 miljoner kronor från Internetstiftelsens Internetfond. Sedan starten 2004 har nära 75 miljoner kronor delats ut till projekt som på olika sätt bidrar till positiv utveckling av internet. För att kunna söka finansiering ska projekten vara fristående och icke-kommersiella. Både privatpersoner och organisationer kan söka finansiering.

@KAU

Välkommen till halvdagskonferens om ekonomisk brottslighet: https://t.co/dD2Q5JVJDy