Nyheter

 • 2021-05-06

  Kombinationstjänster för ökad kvalitet i förskola, skola och lärarutbildning

  Karlstads universitet och Arvika kommun har tecknat ett samverkansavtal om kombinationstjänster inom förskola och skola. Kombinationstjänster genomförs inom ramen för ULF* och innebär att lektorer i kommunen ägnar delar av sin arbetstid åt praktikutvecklande forskning. Ambitionen är att öka kvaliteten i förskola, skola och lärarutbildning.

  Anna Bergkvist, lektor vid Solbergagymnasiet i Arvika, och Emma Nilsson, lektor inom förskoleverksamheten i Arvika kommun, har varsin kombinationstjänst. I samverkan med Karlstads universitet har de ringat in forskningsområden i syfte att utveckla och förbättra verksamheten.

 • 2021-05-05

  Ny bok om att som chef möta personalproblem

  Att som chef kunna navigera på ett bra och förtroendeingivande sätt när det uppstår problem kan vara avgörande för hur lösningen blir. Att jobba tillsammans med HR-specialister är ledord.

  I läroboken ”Chef och HR – att möta personalproblem tillsammans” tar Kristina Palm, gästforskare i arbetsvetenskap vid Handelshögskolan, och Dag Calminder, konsult inom arbetsmiljö och arbetsrätt, till ett nytt grepp för att sätta in chefer och HR-specialister i problematiska situationer.

 • 2021-05-05

  Nisses hörna återvänder med lokal stjärnglans

  Att Värmland har en stark grogrund för kreatörer och musiker blir extra tydligt när det den 11 maj återigen är dags för Nisses Hörna på Musikhögskolan Ingesund. Nils Landgren bjuder in sångerskan Dotter och mångkonstnären Ismael Ataria till ett musikaliskt möte som går att följa live på Youtube klockan 16:00.

  Nils Landgren har i flera år arrangerat ”Nisses Hörna” i Kulturhuset på Stadsteatern i Stockholm – ett personligt och avskalat möte med en artistkollega. Konceptet har varit lyckat med musicerande varvat med avspända samtal som Nils Landgren också gästspelat med på Karlstads universitet vid olika tillfällen för personal och studenter. I höstas gästade Malena Ernman hörnan som livestreamades från Musikhögskolan Ingesund. Nu bjuder Nils Landgren, som själv studerat på Ingesund, återigen in två kollegor.

 • 2021-05-04

  Ny studie om hur kollektivtrafikresandet i Värmland kan förbättras

  Hur kan kollektivt resande under rådande pandemi förbättras? Hur skulle du vilja betala för kollektivtrafikresor år 2040? Detta söker forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, svar på i en pågående studie där användarna bjuds in.

  Syftet med studien är att utveckla och testa en digital innovationsplattform där användare av kollektivtrafik kan bidra med idéer och utveckla nya lösningar för hur kollektivtrafiken kan förbättras. Arbetet drivs av forskare vid CTF som nu söker deltagare till studien.

  - Vi vet genom tidigare forskning att vid utvecklings- och innovationsarbete kommer ofta de bästa och mest intressanta idéerna från användarna, det vill säga de som brukar eller ska bruka tjänsten, säger Jessica Westman Trischler forskare vid CTF och ansvarig för studien.

 • 2021-05-03

  Nya ledamöter i CRS rådgivande kommitté

  Den sista maj går mandatperioden ut för nuvarande styrelsen för CRS, Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring. Nu är en ny rådgivande kommitté utsedd och bland de nya externa ledamöterna finns Georg Andrén, landshövding i Värmland och Karolina Isaksson, senior forskare vid VTI, Statens väg-och transportforskningsinstitut, tillika kommitténs ordförande.

  Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet har nu utsett ledamöter för CRS rådgivande kommitté, som är den nya benämningen på centrumbildningars styrelser vid universitetet.

  - Den här kommittén spelar en viktig roll för utvecklingen av CRS, inte minst för vår förmåga att samverka i relevanta nätverk. Det känns otroligt bra att ha en så kompetent och stark kommitté att lyfta långsiktiga och strategiska frågor med, säger Moa Tunström, ny föreståndare för CRS sedan 1 april.

 • 2021-04-27

  Politik och de negativa effekterna av klimatanpassningsåtgärder

  Effekterna av ett förändrat klimat blir alltmer märkbara. Klimatanpassningar av samhället är därför viktiga att genomföra i tid för att minimera negativa effekter som annars kan bli allvarliga för samhället och invånarna. I en nypublicerad artikel i tidskriften Climate beskriver forskare vid Karlstads universitet hur centrala politiska frågeställningar och politiska perspektiv kan tillämpas i studier av klimatanpassningens negativa effekter.

  - Politiska teorier och begrepp har börjat tillämpats i bedömningen av klimatanpassning och det har lett till en tydligare politisk förståelse av klimatanpassningens negativa effekter, säger Mikael Granberg, professor i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR. Detta perspektiv står i stark kontrast till de mer konventionella vetenskapliga och tekniska bedömningarna av klimatanpassningens program och praxis.

@KAU

RT @CTFse: Hur kan kollektivt resande under rådande pandemi förbättras? Hur skulle du vilja betala för kollektivtrafikresor år 2040? Detta…