Nyheter

 • 2018-10-17

  ”Man måste vara frisk för att vara sjuk”

  Sjukförsäkringen är ett av fundamenten i den svenska välfärden, då människor ska känna trygghet när de blir sjukskrivna och inte får lön från sin arbetsgivare. Men för den som är sjuk idag gäller det att vara aktiv i sitt ärende för att allt ska löpa på hos Försäkringskassan. Sjukskrivna medborgare måste arbeta för att tillsammans med Försäkringskassans handläggare få ärendet utrett och tillgång till försäkringen. Det menar Johan Kaluza, i sin avhandling ”Sjukskrivnas arbetsbörda. Arbetande medborgare möter en kundorienterad byråkrati”.

  Varje år nyttjar cirka 650 000 människor den svenska sjukförsäkringen och Försäkringskassan betalar ut cirka 33 miljarder kronor i sjukpenning. Detta gör sjukförsäkringen till ett centralt välfärdsområde och en angelägen välfärdstjänst att studera. Till skillnad från exempelvis föräldrapenning eller pensionen, måste handläggare vid Försäkringskassan göra enskilda bedömningar om hur medborgarens diagnos påverkar förmågan att utföra sitt arbete.

 • 2018-10-16

  Stort intresse för magisterprogrammet i projektledning på Handelshögskolan vid Karlstads universitet

  Inför vårterminen 2019 har 257 personer sökt till magisterprogrammet i projektledning på Handelshögskolan vid Karlstads universitet i första hand. Utbildningen startar åter till våren efter att ha pausat antagningen av nya studenter ett år.

  - Det känns jättekul att det är så många sökande. Vi startar programmet igen för att många har hört av sig och efterfrågat programmet, säger programledaren Henrik Bergman.

  Utbildningen är helt på distans, även tentor görs på distans och det verkar tilltala studenterna. Henrik Bergman bedömer att mer än hälften av de som går utbildningen nu är yrkesverksamma som arbetar med projekt inom olika branscher.

 • 2018-10-16

  Livet tio år efter uppsägningen

  Vilka är de långsiktiga konsekvenserna när industriarbetare sägs upp vid en omstrukturering? Vad händer med individer och familjer? Hur ser det ut efter tio år efter uppsägningen? Och hur effektiva är stödprogram och arbetsmarknadsåtgärder i ett längre perspektiv? Det är några av de frågor som forskare på Handelshögskolan vid Karlstads universitet, Malmö universitet, Högskolan Dalarna och Försvarshögskolan söker svaren på i ett nytt forskningsprojekt.

  Projektet ”En komparativ studie av de långsiktiga erfarenheterna av omstrukturering: strukturell påverkan på framgångsrika övergångar till ett hållbart arbetsliv”, har nyligen beviljats fem miljoner kronor av Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Projektet handlar om de långsiktiga konsekvenserna av industrins omstrukturering, både ur ett individuellt och samhälleligt perspektiv.

 • 2018-10-15

  Nytt forskningsprojekt om makt och genus i mötet mellan kund och serviceanställd

  Anna Fyrberg Yngfalk och Markus Fellesson, Handelshögskolan vid Karlstads universitet har nyligen tilldelats drygt 2,5 miljoner kronor för projektet ”Kunder med ”förmåner” - #MeToo, makt och genus i kundinteraktivt tjänstearbete”. Forskningsprojektet handlar om att skapa mer kunskap om arbetsmiljön i serviceorganisationer genom att fokusera på kunders sexuella trakasserier, som är både mer omfattande och frekventa inom service och handel jämfört med andra branscher. Projektet kommer att bedrivas inom CTF, Centrum för tjänsteforskning.

  I projektet ska forskarna undersöka hur ideal om kundorientering samverkar med bredare makt- och könsstrukturer i samhället och vilka konsekvenser det har för arbetsmiljön.

 • 2018-10-12

  Nya flexibla spetsutbildningar bidrar till livslångt lärande

  Karlstads universitet har under de senaste åren satsat intensivt på att utveckla flera internationella och flexibla spetsutbildningar. Under våren 2019 startar tre nya kurser som riktar sig till verksamma inom tjänsteinnovation och datakommunikation.

  - Med etableringen av de nya kurserna positionerar sig Karlstads universitet som en av de främsta i Sverige inom den här typen av utbildningar, säger Jörg Pareigis, projektledare.

 • 2018-10-12

  Om kunskap, bildning och hur du skiljer på fakta, halvsanningar och myter

  Handelshögskolans dag den 11 oktober hämtade temat från sitt motto: Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Om kunskap, förmågor och vikten av att tänka källkritiskt reflekterade Lars Ivarsson, forskare och docent i arbetsvetenskap vid Handelshögskolan, Stefan Larsson, vd i Färjestads BK och inte minst dagens huvudtalare Emma Frans, forskare, journalist och författare.

  Dagen inleddes med att hylla några av Handelshögskolans studenter, genom utdelning av Löfbergs och SBAB:s resestipendier.

  Löfbergs resestipendium tilldelades Atoor Gorgis. Hon studerar på programmet Internationella affärer.

@KAU

Öppen föreläsning den 18 oktober: "Farliga kemikalier. Hur kan vi skydda hälsan och miljön, i Sverige och EU?" Läs… https://t.co/5CBgRevZIz