Nyheter

 • 2018-02-23

  Studenter bidrar till forskning och en säkrare digital tillvaro

  Våra smarta telefoner läcker ständigt information om oss. Hur informationen sedan används är det få av oss som vet. Studenter inom datavetenskap vid Karlstads universitet har utvecklat Kaudroid – ett verktyg för att undersöka hur appar utnyttjar tillåtelser för att samla in data om oss som användare.

  85 procent av Sveriges befolkning har en smart telefon
  Enligt den årliga rapporten ”Svenskarna och Internet” så har 85 procent av Sveriges befolkning över 12 år en smart telefon år 2017. För att applikationerna som vi installerar på våra smarta telefoner ska fungera, kräver de ofta tillåtelse till åtkomst av vissa data och funktioner. Hur de sedan använder vår tillåtelse är många gånger otydligt. För att vi som medborgare i den digitala världen ska känna oss trygga är det viktigt att säkerställa att den data vi lämnar ifrån oss hanteras på ett säkert sätt.

 • 2018-02-22

  Karlstads universitet i nytt Nordic Centre of Excellence med fokus på forskning om kvalitet i skolan

  Karlstads universitet har tillsammans med Universitetet i Oslo, Helsingfors universitet, Åbo Akademi, Akureyri universitet, Háskóla Íslands, Syddansk universitet och University College Lillebælt blivit utsedda av NordForsk till att bilda ett Nordic Centre of Excellence. Satsningen omfattar 25 miljoner norska kronor och är på fem år med start den 1 juli i år. Värdlärosäte är Universitetet i Oslo.

  Centret heter Quality in Nordic Teaching (QUINT) och kommer att studera undervisningskvalitet i nordiska klassrum. Det handlar om storskaliga studier av likheter och skillnader i undervisningen mellan de olika ländernas skolsystem och om metodisk och teoretisk utveckling när det gäller sambandet mellan undervisning och elevers lärande. Satsningen omfattar även uppbyggnaden av en digital infrastruktur för att kunna lagra och använda större datamängder av olika format samlade från klassrum i olika länder, särskilt med fokus på videoobservationer.

 • 2018-02-16

  Forum Värmland - en mötesplats för tvärvetenskap inom hälso- och sjukvårdsområdet

  Forum Värmland gick av stalpeln på Alla hjärtans-dag den 14 februari. Det gavs en möjlighet att ta del av forskningen som bedrivs inom hälso- och sjukvårdsområdet i Värmland och är samtidigt en viktig mötesplats för alla forskare och forskningsintresserade från såväl universitetet och landstinget, som Värmlands kommuner och privata vårdgivare.

  Det är en mötesplats som ger möjlighet att skapa tvärprofessionella och tvärvetenskapliga nätverk, det är då de viktiga frågorna identifieras och samarbeten kan initieras för forskning och utveckling av vården.

 • 2018-02-12

  Stärkta band mellan universitetet och Svensk Friidrott

  När Svensk Friidrotts Prestationscentrum Hopp öppnade sin verksamhet under en ceremoni i fredags, var Christian Augustsson, föreståndare för Elitidrottsuniversitetet, på plats.

  Svensk friidrott har sedan tidigare tre prestationscentrum: kast i Växjö, sprint/häck i Falun samt medel- och långdistans i Göteborg. I november 2017 beslutade Svensk Friidrotts styrelse att Karlstad blir hemort för det fjärde prestationscentrumet, som gäller hoppgrenarna höjdhopp, stavhopp, längdhopp och tresteg. Grengruppschef för Prestationscentrum Hopp blir Anders Möller, en internationellt välmeriterad tränare. Ett av målen för verksamheten är att stötta unga hopptalangers coacher.

 • 2018-02-08

  Författarstipendium för läromedel

  Asaad Almssad, docent i byggteknik vid Karlstads universitet, har tilldelats ett författarstipendium av SLFF, Sveriges Läromedelsförfattares Förbund. Hans bok "Betongkonstruktion" behandlar dimensionering och analys av bärande betongkonstruktioner.

  - Det är en stor glädje för mig att bli tilldelad detta stipendium. Jag vill tacka stiftelsen för deras förtroende för mitt arbete vilket ger mig uppmuntran till ytterligare författande. Jag vill också tacka samtliga som gjorde det möjligt för mig att slutföra den här boken, som jag började arbeta med för många år sedan., säger Asaad Almssad.

 • 2018-02-07

  Ny professor i miljö- och energisystem

  Jonas Berghel är sedan 1 dec-2017 professor i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet. Hans forskning handlar främst om energieffektiv torkning och pelletering av biomaterial som bidrar till omställningen mot en skogsbaserad cirkulär bioekonomi.

  - Som professor med ett stort intresse för både undervisning och forskning hoppas jag bli en tillgång för ämnet miljö- och energisystem, säger Jonas Berghel. Samtidigt får jag möjlighet att ytterligare utveckla vår forskning om pelletering av biomaterial. Med dagens miljöproblem och krav på energiomställning, är jag övertygad om att ämnet har en mycket viktig roll för regionen, med att utbilda ingenjörer och forskare som kan driva på omställningen mot ett hållbart samhälle.

@KAU

Karlstads universitet samarbetar med sex lärosäten i nya satsningen Nordic Centre of Excellence med fokus på underv… https://t.co/IalDp6AAL8