Nyheter

 • 2021-06-24

  Ny forskarskola om särskilt begåvade elever får stort anslag från Vetenskapsrådet

  Skolor i Sverige får ofta kritik eftersom de inte optimalt stimulerar de elever som lätt uppnår målen. Kunskapen om särskilt begåvade elever behöver fördjupas och därför har regeringen nyligen gett ett uppdrag till Skolverket att kartlägga behov och utveckla initiativ för utbildning av särskilt begåvade elever. I dagarna har en ny forskarskola med Karlstads universitet vid rodret erhållit ett stort anslag från Vetenskapsrådet där nio doktorander kommer att studera och bygga kapacitet för dessa aktuella behov i det svenska utbildningssystemet.

  Forskarskolan, som kommer att starta hösten 2021, är ett samarbete mellan Karlstads universitet, Mälardalens högskola och Stockholms universitet och har finansierats med nära 40 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Forskarskolans syfte är att bygga kapacitet i Sverige, vad gäller forskning om inkluderande undervisning för särskilt begåvade elever. Den kommer att pågå under fem år och bygger vidare på ett nordiskt forskningssamarbete och inkluderar en vidare krets av ledande internationell expertis.

 • 2021-06-23

  Karlstads universitet med på världsrankning

  Times Higher Education släpper sin rankning över världens bästa unga universitet för 2021. Karlstads universitet placerar sig på plats 201-250.

  Times Higher Education gör en rankning av de bästa universiteten i världen som är 50 år eller yngre. För andra året i rad placerar sig Karlstads universitet på listan.

  - Det är glädjande att Karlstads universitet återigen är med på rankningen. Den ger oss ökad nationell och internationell synlighet och är av betydelse när vi ska attrahera internationella forskare och studenter, säger Thomas Blom, prorektor vid Karlstads universitet.

 • 2021-06-23

  Internationellt projekt ska ge bättre internetuppkoppling för alla

  Karlstads universitet och Deutsche Telekom arbetar tillsammans i ett projekt som ska förbättra internetuppkopplingen för användare. Målet är att tekniken ska finnas i alla mobiltelefoner inom fem år.

  I mobiltelefoner används 4G, 5G och WiFi för att få åtkomst till internet. Projektet MultiAccess ska binda ihop dem på ett flexibelt sätt för att på så vis förbättra uppkopplingen.  

 • 2021-06-22

  Frågor om våld och utsatthet viktigt verktyg för skolsköterskor

  Sverige var det första landet i världen som förbjöd uppfostringsvåld. Ändå utsätts barn fortfarande för olika former av misshandel inom familjen.

  Barnmisshandel är ett globalt folkhälsoproblem med omfattande konsekvenser för samhället, familjer och barn. Det påverkar den fysiska och psykiska hälsan negativt och kan även leda till skador och för tidig död.

  FN:s konvention om barnets rättigheter, som blev svensk lag år 2020, betonar barns rätt till skydd mot våld, övergrepp, vanvård och utnyttjande av närstående. Därför är det viktigt att tidigt upptäcka våld mot barn för att de ska kunna få det stöd som behövs.

 • 2021-06-22

  Varför behövs historiker i samhället?

  Forskare och lärare, men också expert, utredare, samhällskritiker och opinionsbildare. Historikerns roller i samhället har förändrats med tiden. Men hur? Och vilken funktion har historikern idag?

  Förr uppfattades historiker som obestridda auktoriteter på det förflutna. Men det har förändrats i takt med samhällsutvecklingen. Samhället har sett förändringar så som demokratisering, globalisering och digitalisering. Och när samhället förändras så förändras medborgarnas frågor och därmed också förväntningarna på historiker. I antologin Historikern i samhället – roller och förändringsmönster, tar bokens medförfattare tillsammans ett helhetsgrepp kring historikerns olika roller och funktioner, vilket inte har gjorts tidigare. 

 • 2021-06-21

  Forskning med betydelse för framtidens läkemedel

  Genom ett anslag på cirka 10 miljoner kronor från KK-stiftelsen, kan forskare vid Karlstads universitet starta ett nytt forskningsprojekt för att studera hur modern digitaliseringsteknik kan bidra till kvalitetssäkring och utveckling av läkemedel. Den accelererade framtagningen av vaccin mot covid-19 har gjort att kraven på snabbare utveckling av andra läkemedel också ökat. Den här forskningen kommer ha betydelse för en snabbare och mer kostnadseffektiv utveckling av läkemedel.

  Forskargruppen på Karlstads universitet ska studera hur modern digitaliseringsteknik kan bidra vid kvalitetssäkring och utveckling av oligonukleotider, som är bioinspirerade molekyler som ingår i nästa generations läkemedel. Baserat på spetskunskaper i separationsvetenskap, biosensorteknologi och maskininlärning ska projektet undersöka hur modern digitaliseringsteknik kan påskynda utvecklingen av nya metoder för kvalitetskontroll.

@KAU

Ny forskarskola om särskilt begåvade elever får stort anslag från Vetenskapsrådet https://t.co/2tKYGTrYLj