Nyheter

 • 2021-04-19

  Effektivisering av polymera solceller

  Karlstads universitet har sedan många år en framgångsrik forskning om polymera solceller. En nyligen publicerad rapport handlar om studier av solcellens aktiva lager, det lager där solljuset omsätts till elektricitet. Syftet är att bättre förstå hur strukturen av det aktiva lagret på solcellen bildas, för att därigenom kunna öka solcellens effekt.

  - Jag har studerat det aktiva lagrets övergång från lösning till fast tunn film, säger Ishita Jalan, doktorand i kemi. Den här forskningen kommer att bidra till förståelsen för torkningsprocessen. Att kunna förstå och kontrollera den processen har stor betydelse för prestandan och produktionen när det gäller polymera solceller.

 • 2021-04-16

  Nytt rekord i antal sökande till Karlstads universitet

  Det är fortsatt ett stort intresse för högre utbildning och Karlstads universitet har fått rekordmånga ansökningar till höstterminen 2021. Totalt har 44 300 personer ansökt till Karlstads universitets program och kurser. Det är en ökning med 15 procent jämfört med förra årets mycket höga ansökningssiffror då 38 599 personer ansökte.

  – Det är glädjande att söktrycket är fortsatt högt till många av våra samhällsviktiga utbildningar, säger rektor Johan Sterte. Jag ser fram emot att ta emot våra nya studenter i augusti och hoppas innerligt att läget då är sådant att vi kan göra det på campus.

  Totalt har 9771 personer sökt till Karlstads universitet i första hand. Det är en ökning jämfört med förra året då 9234 personer sökte i första hand. Förstahandssökande till program har också ökat och är 5945 personer, jämfört med 5642 till höstterminen 2020.

 • 2021-04-15

  Succé för kursen ”Nyfiken på förskola och skola”

  Olika teman som planering och genomförande av undervisning, bemötande och kommunikation, en förskola och skola för alla samt konflikthantering och grupprocesser har stått med i innehållet för den nya kursen ”Nyfiken på förskola och skola” som nu närmar sig sitt slut. Under 10 veckor har 18 aktiva och nyfikna studenter varvat teori med praktik. En så lyckad kombination att kursen återkommer våren 2022.

  Varje tema har ett i taget varit i fokus och behandlats i föreläsningar och i studenternas diskussionstrådar. Efter varje temavecka med föreläsningar och litteratur har studenterna sedan gått ut på fältstudier, på förskolor eller skolor, där de har genomfört praktiska uppgifter.

 • 2021-04-14

  Hur får vi tonårsflickor att stanna inom föreningsidrotten?

  Under tonåren är det mycket som lockar och det är ett välbekant fenomen att ungdomar, och kanske framför allt tjejer, tenderar att lämna föreningsidrotten. Ett tvåårigt projekt vid Karlstads universitet med en innebandyförening har visat att flera åtgärder på olika organisatoriska nivåer kan bidra till att behålla fler tonårsflickor inom en idrottsförening.

  Projektet, som finansierats av Svenska innebandyförbundet och Karlstads kommun, är ett samarbete mellan Karlstads universitet, The University of Utah och Värmlandsidrotten. Det tar sitt avstamp i flera forskningsrapporter som larmar om att det är svårt att behålla tonårsflickor inom föreningsidrotten.

 • 2021-04-13

  Lokala strategier och politiskt stöd - nyckeln för en effektiv klimatanpassning

  Ett förändrat klimat innebär nya och ökade risker för samhället. Extrema väderhändelser som värmeböljor, skyfall och kraftiga regn förväntas öka. För att få en effektiv klimatanpassning krävs det lokala strategier och ett politiskt stöd. Men forskning visar på betydande hinder för framsteg, enligt Mikael Granberg, professor i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för forskning om samhällsrisker vid Karlstads universitet och Ann-Catrin Kristianssen, universitetslektor vid Örebro universitet.

  Sverige, som ofta ses som ett progressivt land gällande klimatfrågan, kämpar för att skapa en fungerande organisering för lokal klimatanpassning. I den nya artikeln av Mikael Granberg och Ann-Catrin Kristianssen, beskrivs och analyseras klimatanpassningsorganisationen i tretton svenska kommuner i Västsverige.

  - Vi gör det ur fem teoretiska perspektiv; probleminramning, administrativt och politiskt stöd, administrativa och politiska strukturer, åtgärder och lösningar samt lärande, säger Mikael Granberg.

 • 2021-04-12

  Industri 5.0 för innovativ och hållbar tillverkning

  EU-programmet Industri 5.0 ska genom forskning och innovation leda till en mer hållbar och humancentrerad europeisk industri. En del av detta initiativ sker på Karlstads universitet. Denna vecka installeras en industriell kollaborativ robot som ett viktigt tillskott för att öka kvaliteten i våra ingenjörsutbildningar och stärka samarbetet med våra industripartners i projektet.

  - Näringslivet har idag ett stort behov av utvecklingskompetens inom automation och robotik, säger Jorge Solis, docent i elektroteknik. Genom att använda kollaborativa robotar i tillverkningsprocessen kommer arbetet bli kvalificerat till att ge mervärde i produktionen, vilket leder till anpassning och personifiering av produkter. För att öka förutsättningarna för industrins rekrytering av kvalificerad personal vill vi vid Karlstads universitet genom detta nytillskott ytterligare kvalitetsutveckla våra ingenjörsutbildningar.

@KAU

Fel att sänka kraven på blivande lärare, debattartikel av bland annat Christina Olin-Scheller https://t.co/DqSgqMFPtA