HumanIT är ett mångvetenskapligt forskningscentrum som betonar ett användarperspektiv av information och kommunikationsteknologier (IKT) och arbetar i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

HumanIT vill öka användbarhet och upplevelse av IKT för människor i deras vardagsliv, utan att behöva kompromissa med rättigheter såsom integritet. Baserad på människors perspektiv fokuserar HumanIT på IKT-användning för att förbättra livsvillkor. Särskild uppmärksamhet riktas mot utvecklingsregioner samt IKT:s roll och möjliga användningsområden i kris- och nödsituationer.

IKT för förbättrade livsvillkor

Syfte

  • Förbättra, stärka och öka IT-forskning utifrån ett brukarperspektiv.
  • Etablera Karlstads universitet som en ledande aktör inom IT-forskning med ett brukarperspektiv.
  • Bidra till industrins konkurrenskraft genom förutseende produktutveckling.
  • Öka tillväxt och attraktionskraft i Karlstadregionen.