Ansökan projektgruppen Hotspot 2023

(ÅÅÅÅ-MM-DD)
Vilken grupp skulle du helst vilja jobba i?
Enbart en fil.
Begränsning 50 MB.
Tillåtna filtyper: gif, jpg, png, svg.
Enbart en fil.
Begränsning 50 MB.
Tillåtna filtyper: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.