Höstkonferens 2018. Ett politiskt system i förändring – mot ökad instabilitet