Paneldebatt: Företagsrekonstruktion i teori och praktik