Projektet Värdering av tillgångar i ett tvärvetenskapligt perspektiv