Nyheter

 • 2017-07-13

  Första antagningen till studier vid Karlstads universitet klar: Högt tryck på juristprogrammet

  Idag, torsdag, får drygt 13 000 personer besked om att de har antagits till en utbildning vid Karlstads universitet i höst. Över 4 000 antas till program, vilket är en ökning med omkring 90 personer. Det är framför allt juristprogrammet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet som står för ökningen.

  I eftermiddag får alla som sökt till en utbildning på landets universitet och högskolor besked om de är antagna, placerade som reserv eller strukna efter det första urvalet. Den som har blivit antagen eller placerad som reserv måste svara senast den 28 juli för att behålla sin plats inför höstens studier.

  Till Karlstads universitet antas sammanlagt 4 040 personer till program, jämfört med förra höstens 3 948 och det är främst juristprogrammet som står för ökningen. Juristprogrammet antar 110 personer och 2 558 personer är placerade som reserver.

 • 2017-07-07

  Ny styrelse för CCS, Centrum för klimat och säkerhet

  Den 21 juni tog rektor vid Karlstads universitet beslut om att tillsätta en ny styrelse för CCS, Centrum för klimat och säkerhet.

  Styrelsen för CCS består av personer som på olika sätt arbetar med riskfrågor och klimatanpassning, både inom akademin, i näringslivet och vid myndigheter. Styrelsens roll är att arbeta brett med kvalitetssäkring av verksamheten och att säkerställa att CCS arbete genomgående har en hög samhällsrelevans. Styrelsen bidrar med erfarenhet och kompetens i diskussioner om verksamhetens utveckling, budget och andra strategiska frågor. Styrelsen sammanträder två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten.

 • 2017-07-05

  IT i vården växande forskningsområde i Europa

  E-hälsa och mobila tjänster inom hälso- och sjukvård utvecklas starkt inom Europa.
  - Informationssystem för hälso - och sjukvården förväntas bli ett stort forskningsområde i Europa de kommande åren. Det menar Bridget Kane, lektor i informatik vid Handelshögskolan, nyligen hemkommen från en studieresa till Danmark.

  Bridget Kane deltog i ett tre dagar långt studiebesök i Danmark med fokus på hälso-och sjukvård. Besöket arrangerades av irländska Centre for Health Policy and Management vid Trinity College och gruppen bestod av alumner från Trinity College's masterprogram i healthcare management samt forskare inom området.

 • 2017-07-04

  Digitalisering och samhällets utmaningar diskuterades i Almedalen

  Den 3 juli fanns forskaren Jörg Pareigis på plats i Almedalen för att diskutera det digitala samhällets utmaningar.

  Digitalisering är en kraft som påverkar alla samhällssektorer. Den utmanar befintliga strukturer och öppnar för nya möjligheter för hur vi lever, konsumerar, roar oss, reser, utvecklar och upprätthåller sociala relationer, hur varor och tjänster produceras, hur vi utvecklar och kommunicerar kunskap och hur vi gör affärer.

 • 2017-07-03

  Hallå där, Raul Ferrer Conill, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap...

  ... du belönades med "Top Student Paper Award" i Journalism studies division på International Communication Associations konferens i San Diego, USA, för inte så länge sedan. Hur kändes det?

  - Överraskande, hedrande och väldigt roligt! International Communication Association's konferenser hör till de största i världen inom forskningsfältet medie- och kommunikationsvetenskap. I San Diego deltog över 3000 forskare och doktorander.

 • 2017-06-30

  Framtidens nätverkstjänster i multipla molnbaserade miljöer

  Internettjänster blir en allt större del av vår vardag och ju mer komplexa tjänster som utvecklas desto högre krav ställs på systemen och nätverken bakom tjänsterna. Under veckan, 26 juni – 30 juni, arrangerade datavetenskap vid Karlstads universitet sommarforskarskolan ACRO 2017 med fokus på hantering av nätverkstrafik och fördröjningar i framtidens nätverkstjänster i multipla molnbaserade miljöer.

  - Utvecklingen kring placering av nätverkstjänster går allt mer mot att använda sig av virtualisering och multipla molnbaserade miljöer. Det innebär att fler och fler tjänster är sammankopplade av funktioner i många olika system och att stora mängder data behöver transporteras mellan systemen, berättar Andreas Kassler, professor i datavetenskap och en av sommarforskarskolans arrangörer.