Nyheter

 • 2017-11-22

  Årets bästa doktorsavhandling inom läkemedelsanalys

  Årets bästa doktorsavhandling inom läkemedelsanalys går till Dennis Åsberg, doktorand vid Karlstads universitet. Priset delas ut av Apotekarsociteten den 21 november på Lunds universitet.

  Sektionen för läkemedelsanalys, Apotekarsocieteten, instiftade 2004 ”The Phabian Award” för att stimulera forskning inom området farmaceutisk och biomedicinsk analys genom att dela ut ett stipendium om 25 000 kronor för "Årets Bästa Doktorsavhandling” framlagd vid ett svenskt universitet.

 • 2017-11-21

  Studenttidningen tillbaka på nätet

  2010 var senast Studenttidningen fanns på nätet. Nu får vi stifta bekantskap med den igen, i ny tappning och med succésiffror första veckan.
  - Det har varit jättebra respons, säger chefredaktör Denny Jansson.

  Den 27 oktober var premiärdagen för karlstadsstudenttidning.se. Under första veckan hade webbtidningen 20 000 besökare. Succé, med andra ord. Senast tidningen fanns online var 2010 – då valde redaktionen att satsa på papperstidningen och la ner webbvarianten. Men nu är de alltså online igen.
  - Jag har varit en del av redaktionen i två år och vi har diskuterat det hela tiden, om vi skulle försöka gå online igen. Webben är ju väldigt viktig, säger Denny Jansson.

 • 2017-11-20

  Friidrottens hoppcentrum till Karlstad

  Den 17 november beslutade Svensk Friidrotts styrelse att starta ett fjärde prestationscentrum, nu i friidrottens hoppgrenar, och förlägga verksamheten till Karlstad.

  - Det är ett oerhört fint erkännande av vår elitidrottsmiljö i Karlstadregionen och den satsningen som vi på Karlstads universitet driver tillsammans med Karlstad kommun, Värmlandsidrotten och IF Göta Friidrott, säger Christian Augustsson, lektor på Idrottsvetenskap och föreståndare på Elitidrottsuniversitetet.

 • 2017-11-15

  Kompetensutveckling i företagssamverkan

  Behovet av ökad samverkan för att utveckla kompetens och säkra forskningsframgång är viktigt både för industri och universitet. Detta var man ömsesidigt överens om vid ett seminarium om additiv tillverkning eller 3D-printing på Karlstads universitet. Additiv tillverkning omtalas ofta som nästa industriella revolution och utvecklingen inom området sker snabbt över hela världen.

  - Det är viktigt att akademin presenterar och diskuterar ny kunskap om additiv tillverkning för att stödja både vetenskaplig och industriell utveckling inom området, säger Pavel Krakhmalev, professor i materialvetenskap på Karlstads universitet. I samarbete med Örebro universitet och Uddeholms AB inbjöd vi till detta seminarium som var det andra av tre. Ett har redan genomförts på Örebro universitet och det tredje kommer genomföras i Sandviken.

 • 2017-11-15

  Hallå där, Hanna Enefalk, lektor i historia...

  ... du är författare till en nyligen utgiven bok om kyrkor - "Svenskarna och deras kyrkor". Hur kommer det sig att du skrev en bok om just kyrkor?

  - Det har sin förklaring i ett arbete som Riksantikvarieämbetet har bedrivit om sockenkyrkorna i Sverige. Det har under de senaste åren bedrivits en hel del forskning om sockenkyrkor och som publicerats mest som inomvetenskapliga arbeten. Riksantikvarieämbetet ville även få ut kunskapen i populärvetenskaplig form och fokusera på just sockenkyrkorna. Vitterhetsakademien finansierar tre böcker totalt: Kyrkans mysterium, Kyrkan mitt i byn - och så den bok jag har skrivit och som heter "Svenskarna och deras kyrkor".

 • 2017-11-14

  Både lärare och elever aktiva i återkoppling i klassrumsbaserad bedömning

  Att göra bedömning och återkoppling till en del i lektionsinnehållet blir allt vanligare i många skolor. Målet är att skapa ett bra lärandeklimat i klassrummet. Och det är i allra högsta grad en interaktiv process - ett samspel mellan läraren och eleven. Eleven är också aktiv i bedömningen, som då riktas mot det pågående arbetets kvaliteter och förbättringspotential - inte eleven i sig.

  Anna Öhman disputerade i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet nyligen med en avhandling om återkoppling och bedömning i klassrummet. Hon har studerat hur lärare och elever både ger och får återkoppling av varandra och hur kommunikation med såväl ord som gester, bilder, tonfall och blickar skapar mening och lärande. Hon har även studerat hur lärarna organiserar elevernas deltagande.