Nyheter

 • 2018-04-23

  Transporter på abonnemang kan ersätta den privata bilen

  Tänk dig att du kan abonnera på transportlösningar som tar dig dit du vill, när du vill, via en app i mobilen. Denna tjänst kommer att testas i Stockholm och forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, följer satsningen tillsammans med forskare från bland annat KTH och VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

  Studien omfattar omkring 100 hushåll i Stockholm som under hösten får använda mobilitetsappen ”UbiGo” för sitt vardagliga resande. I tjänsten får de tillgång till olika transporter, till exempel kollektivtrafik, bilpool, hyrbil och lånecykel, som gör det möjligt att resa utan att behöva äga en egen bil. Syftet med studien är att få kunskap om hur användarna upplever sitt nya resande samt kartlägga hur de faktiskt reser.

 • 2018-04-23

  Nätverket ITQ firade 10 år

  ITQ - nätverket för tjejer som läser IT på universitetet och praktiker i branschen, firade 10 år med tårta, gästföreläsning och inte minst mingel och nätverkande. Gäst var Siduri Poli, 2017 års digitala inspiratör, som berättade om sitt intresse för teknik som verktyg för förändring.

  På plats fanns IT-studenter, gymnasieelever från Fria Läroveken samt yrkesverksamma från bland andra CGI, Ibiz Solutions, Karlstads kommun, Netgain, Sogeti och ÅF. Flera av de som jobbar idag har själva läst en IT-utbildning på Handelshögskolan och universitetet - och var påfallande glada över att vara tillbaka för gästspel.

 • 2018-04-17

  Stort intresse för ny lärarutbildning i höst

  Intresset för höstens nya sätt att utbilda sig till lärare vid Karlstads universitet är stort. 193 personer, varav 110 i första hand, har sökt till de 30 utbildningsplatserna på den nya utbildningen.

  Det nya Grundlärarprogrammet: Verksamhetsintegrerat program 4-6 vänder sig till dem som vill arbeta som lärare i grundskolan för årskurs 4-6. Studenten arbetar i en kommun tre dagar i veckan och två dagar i veckan är avsatta för individuella studier och arbete i studiegrupp. Totalt har 193 personer sökt denna utbildning och de sökande finns representerade i samtliga medverkande kommuner. 110 av dessa har sökt i första hand. Flest sökande har Lindesberg och Hammarö kommuner.

 • 2018-04-17

  Ellen Moons skriver in sig i Kungl. Vetenskapsakademien

  Nu har Ellen Moons, professor i fysik vid Karlstads universitet, skrivit in sig i Kungl. Vetenskapsakademien som ledamot. Vid en ceremoni introducerades ett tiotal nya ledamöter och därefter följde en högtidssammankomst i Konserthuset.

  - De nya ledamöterna, samlades i torsdags och introducerades i den fina sammanträdessalen på Kungl. Vetenskapsakademin i Stockholm, säger Ellen Moons. Salen är riktigt imponerande, med väggarna täckta av tavlor med porträtt av tidigare akademiledamöter, från de första som startade vetenskapsakademin 1739, såsom Carl von Linné och Johan Ahlströmer, till de mer nutida.

 • 2018-04-17

  Involverade medarbetare bidrar till bättre tjänster

  Medarbetare med kontinuerlig kundkontakt, frontpersonal, har en nyckelroll vid tjänsteinnovation. Genom att involvera medarbetarna kan företagsledningen skapa bättre förutsättningar för attraktiva och realiserbara tjänster. Det visar en ny avhandling från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

  Jenny Karlsson, nybliven doktor i företagsekonomi vid CTF, har studerat tjänsteinnovation och värdeskapandeprocesser ur ett medarbetarperspektiv med hjälp av intervjuer, observationer och innovationsgruppsarbete inom privat och offentlig sektor. Syftet är att skapa en förståelse för medarbetarnas bidrag vid utveckling och implementering av tjänster.

  Brygga mellan organisation och kund
  Företag och organisationer har länge fokuserat på kundens roll vid tjänsteinnovation. En grupp som ofta glöms bort är medarbetarna - de som ska utföra och förmedla tjänsten.

 • 2018-04-16

  Lars Nyberg är ny professor i risk- och miljöstudier

  Lars Nyberg är sedan den 1 mars 2018 ny professor i risk- och miljöstudier. Hans forskning handlar framför allt om risker som uppstår genom extrema väderhändelser, hur samhället drabbas och hur man kan minska de risker som vårt klimat utsätter oss för.

  - Min forskning handlar om att förstå ett komplext samspel mellan samhälle och natur, säger Lars Nyberg, professor i risk- och miljöstudier. Risker orsakade av extremt väder kan drabba stora områden eller mer avgränsat i städer. Det kan vara snabba och det kan vara långsamma förlopp med olika svåra konsekvenser. Det krävs bidrag från många olika vetenskapliga områden för att få en bra förståelse.