Reine Lundin

 
Universitetslektor i datavetenskap