Marie Karlsson Tuula

 
Professor i civilrätt och gästprofessor vid Örebro universitet sedan den 1 januari 2018.