Johan Lindell

 
Lektor, medie- och kommunikationsvetenskap