Johan Lindell

 
Docent, medie- och kommunikationsvetenskap