Ingela Leibring

 
Filosofie licentiat, adjunkt och leg. barnmorska