Mentorprogrammet (arbetslivet)

Både för- och efternamn. 
Jag är alumn
En alumn är en f.d. student vid Karlstads universitet