Courses in Medicinsk vetenskap

Inom medicinsk vetenskap kan du ta del av kunskaper om sjukdomar och skador som är vanliga i dagens samhälle.
Du erbjuds möjlighet att vidareutveckla dina kunskaper om den friska kroppens uppbyggnad och funktion, om sjukliga förändringar samt behandling av skador uppkomna genom olycksfall eller annat yttre våld. Du kan också studera hälsa, nutrition och näringslära. I kurserna presenteras förebyggande åtgärder, sjukdoms- och skadepanorama samt behandling som inkluderar läkemedelsbehandling. Teoretisk undervisning integreras i flera kurser med praktisk färdighetsträning i kliniskt träningscentrum där möjligheter för simulering finns. Kurser kan läsas både på grundnivå och avancerad nivå.

Standalone courses

Open for application if you like to compose your own education. Courses are either part of a program or standalone.

Anatomy and physiology 15 ECTS credits
Diabetes I 7.5 ECTS credits

Other courses

Only open for students who are participating in a programme, or is missing current course opportunities.