Employees

Search results

10 results found

Jan Andersson Phd student in physics education, universitetsadjunkt, studierektor teknik och fysik
Arne Engström Ledamot, universitetslektor, docent, associate professor in mathematics education
Maria Fahlgren Senior lecturer in mathematics education, universitetslektor
Yvonne Liljekvist Assistant professor in mathematics education, universitetslektor, docent i matematikens didaktik
Kjell Magnusson Professor, professor in physics, dekan
Birgitta Mc Ewen Universitetslektor, docent, miljösamordnare, associate professor science education
Anna Mogren Lic student in biology education, projektassistent forskning
Daniel Olsson Doktorand, phd student in biology education
Kenneth Ruthven Gästprofessor, guest professor in mathematics education
Mirela Vinerean-Bernhoff Universitetslektor, meriterad lärare