Employees

Search results

170 results found

Annelie Andersen Universitetslektor, studierektor
Eva Andersson Studierektor, universitetsadjunkt
Cathrine Andersson Busch Fakultetsadministratör
Minna Arvidsson Universitetsadjunkt
Hamid Asghari Docent, universitetslektor
Stig-Börje Asplund Universitetslektor
Christian Augustsson Programledare, universitetslektor
Felicia Augustsson Doktorand
Jan Axelsson Universitetsadjunkt
Karin Bengtsson Universitetslektor
Thomas Blom Universitetsadjunkt
Andreas Borg Licentiand
Helen Brink Universitetsadjunkt
Eva Broberg Utbildningsledare
Ulrika Brolinson Universitetsadjunkt, doktorand
Maria Busk Madland Universitetsadjunkt
Ulf Buskqvist Universitetslektor, utbildningschef rektorsprogrammet
Liliann Byman Frisén Doktorand, universitetsadjunkt
Maria Kristina Börebäck Universitetsadjunkt
Peter Carlman Doktorandombud, universitetslektor, programledare
Ami Cooper Universitetsadjunkt, programledare
Majvor Dahlgren Levin Universitetsadjunkt
Bo Dahlin Senior professor
Anette Daleke Universitetsadjunkt, studierektor pedagogiskt arbete, rektorsutbildningen
Linda Davidsson Utbildningsledare, utbildningsledare rektorsprogrammet