Employees

Search results

71 results found

Jan Andersson Universitetslektor
Moyses Araujo Docent, universitetslektor
Marcus Berg Professor, programledare, ämnesföreträdare
Jens Bergström Professor, senior
Anders Biel Programledare, universitetslektor, docent
Frost Sara Borg Universitetsadjunkt
Leo De Vin Professor
Anna Ericson Öberg Professor, adjungerad
Leif Ericsson Forskningsingenjör
Mikael Fallqvist Universitetslektor
Adam Fjaestad Universitetsadjunkt
Jeanni Flognman Universitetsadjunkt
Leandro Franco Postdoktor
Jürgen Fuchs Professor
Christina Gabrielsson Programledare, universitetsadjunkt
Juliane Graf Doktorand
Mikael Grehk Professor
Tommy Gustavsson Programledare, universitetsadjunkt
Jesper Haglund Lärarrepresentant, universitetslektor, docent
Leena Hagsmo Fakultetsadministratör
Stefan Hedberg Programledare, universitetsadjunkt
Thijs Jan Holleboom Docent, universitetslektor, docent, studierektor, ledamot