Employees

Search results

70 results found

Asaad Almssad Universitetslektor, docent, ämnesföreträdare
Fredrik Andersson Industridoktorand
Mikael Andersén Laboratorieingenjör
Jens Beiron Universitetsadjunkt
Axel Berge Universitetslektor
Anne-Christin Bergendahl Fakultetsadministratör, prefektstöd
Jonas Berghel Professor, programledare
Lena Brunzell Skyddsombud, universitetslektor
Gunilla Carlsson Kvarnlöf Proprefekt, universitetslektor, meriterad lärare
Sylvia Cuchman Doktorand
Michal Drechsler Universitetslektor
Farinaz Ebrahimian Postdoktor
Martin Enmark Forskningsingenjör
Miguel Xavier Fernandes Universitetslektor
Torgny Fornstedt Professor
Patrik Forssén Forskningsingenjör
Stefan Frodeson Docent, prefekt, universitetslektor
Ulf Germgård Professor emeritus
Isabel Gonçalves Projektassistent
Venkatesh Govindarajan Universitetslektor, docent
Karin Granström Professor
Karolina Hagegård Universitetsadjunkt
Abdul Haseeb Doktorand
Mozhgan Hashemzehi Doktorand
Gunnar Henriksson Gästprofessor