Employees

Search results

75 results found

Asaad Almssad Universitetslektor, docent, ämnesföreträdare
Tim Andersson Universitetsadjunkt
Mikael Andersén Laboratorieingenjör
Anthony Anukam Postdoktor
Joakim Bagge Doktorand
Jens Beiron Universitetsadjunkt
Jonas Berghel Professor, ämnesföreträdare, programledare
Lena Brunzell Universitetslektor
Anna Smedja Bäcklund Universitetslektor, studierektor
Gunilla Carlsson Kvarnlöf Universitetslektor, meriterad lärare, prefekt
Michal Drechsler Universitetslektor
Daniel Ekbåge Doktorand
Martin Enmark Projektassistent forskning
Pia Eriksson Utvecklingsingenjör
Marcus Eriksson Universitetsadjunkt
Torgny Fornstedt Professor
Jan Forsberg Universitetsadjunkt
Patrik Forssén Forskningsingenjör
Stefan Frodeson Universitetsadjunkt
Ulf Germgård Timlärare
Emelie Glenne Doktorand
Venkatesh Govindarajan Universitetslektor, docent
Ebrahim Gozali Postdoktor
Karin Granström Universitetslektor, docent
Birgitta Gustafsson Utvecklingsingenjör, adjunkt