Employees

Search results

7 results found

Stefan Alfredsson Universitetslektor, studierektor, ledamot och representant hnt
Claes Asker Ledamot och föredragande, ledamot, it-strateg, informationssäkerhetsansvarig
Christer Clerwall Universitetslektor, ledamot och representant hs, prefekt
Frida Gråsjö Avdelningschef, ordförande
Jakob Harnesk Biblioteksdirektör, ledamot, tf kommunikationschef
Mats Möller It-chef, ledamot
Fredrik Persson Jonhed Upphandlingsansvarig, ledamot