Employees

Search results

5 results found

Thomas Bragefors Föredragande, utbildningshandläggare, examen
Agneta Danielsson Universitetsadjunkt, lärarrepresentant suppleant
Daniel Kristiansson Registrator, huvudregistrator, sekreterare, ledamot
Stefan Olsson Professor ämnesföreträdare programledare, lärarrepresentant
Johan Sterte Ordförande, rektor