Employees

Search results

5 results found

Claes Asker Ledamot och föredragande, ledamot, it-strateg, informationssäkerhetsansvarig
Conny Claesson Dataskyddsombud, universitetsjurist, ordförande
Kristina Hellberg Arkivarie, ledamot
Daniel Kristiansson Registrator, huvudregistrator, sekreterare, ledamot
Niklas Nikitin It-säkerhetssamordnare, vice ordförande, ställföreträdande dataskyddsombud, biträdande informationssäkerhetsansvarig