Employees

Search results

19 results found

Barbara Blumenthal Utredare, universitetsadjunkt
Tove Bodland Doktorand
Nina Christenson Universitetslektor, studierektor
Åsa Davidsson Doktorand
Tonje Grahn Universitetslektor
Mikael Granberg Föreståndare, professor, ämnesföreträdare
Kristin Gustafsson Universitetsadjunkt, programledare miljö och säkerhet
Jan Haas Universitetslektor, ämnesföreträdare
Sven Halldin Senior professor
Max Hansson Universitetsadjunkt, utbildningskoordinator
Emelie Hindersson Centrumkoordinator
Magnus Johansson Forskare, universitetslektor, programledare, studierektor, docent
Jenni Koivisto Universitetsadjunkt
Lars Nyberg Professor, ämnesföreträdare, forskningsledare
David Olsson Postdoktor
Erik Persson Doktorand, ledamot, universitetsadjunkt