Employees

Search results

13 results found

Kjerstin Almqvist Adjungerad professor, ämnesföreträdare
Daniel Bergh Universitetslektor
Annika Norell Clarke Universitetslektor
Brittany Evans Postdoktor
Curt Hagquist Professor, föreståndare, professor i folkhälsovetenskap
Birgitta Ivansson Fakultetsadministratör
Yun Hwan Kim Universitetslektor
Li Ma Postdoktor
Stefan Persson Universitetslektor
Mona Sundh Universitetslektor, vetenskaplig ledare
Jani Turunen Postdoktor