Employees

Search results

12 results found

Alexandra Argiroudaki Utbildningshandläggare
Claes Asker It-strateg, ledamot, ledamot och föredragande
Linn Askeröd Projektledare, administrativ
Sandra Berginge Ledamot, projektledare, administrativ
Emma Engh Ledamot, universitetsjurist
Therese Eriksson Projektledare, administrativ
Frida Gråsjö Avdelningschef, ordförande
Linnéa Mccann Upphandlare
Fredrik Olsson Projektledare, administrativ, studie- och karriärvägledare
Fredrik Persson Jonhed Upphandlingsansvarig
Eva Rendahl Chefsjurist
Lisa Svensson Universitetsjurist